1 kliniczne
2 zip
4 numery

Numery Telefonów

Informuję, że w dniu 24 grudnia 2019 roku Pracownicy zatrudnieni w Stomatlogicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie będą świadczyć pracę do godziny 12:30, natomiast w dniu 31 grudnia 2019 roku do  godziny 13:00.

Pełna treść pisma w załączniku do informacji.

Załączniki
Download this file (Informacja_dot.pracy.pdf)Informacja Dyrektora2019-12-11

DYREKTORA STOMATOLOGICZNEGO CENTRUM KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINE, UL. KARMELICKA 7

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
ogłasza konkurs na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U. Nr 151,poz.896).

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w §12, ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
( Dz.U.poz.182 z późn. zm.) tj:

1) podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt.4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem,
przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej, kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści ,,Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie’’ należy składać w Sekretariacie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Karmelicka 7
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie lub przesłać w tym terminie na adres:

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7,
20-081 Lublin.

Komisja w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3 A
rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
na adres wskazany w złożonych dokumentach.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum udostępnione
są do wglądu w Sekretariacie SCK UM w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7 od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00.

STOMATOLOGICZNE CENTRUM KLINICZNE

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

             Lekarz Stomatolog – specjalista w dziedzinie periodontologii

Miejsce pracy: Lublin

SCK UM w Lublinie podejmie współpracę z lekarzami stomatologami w ramach NFZ i komercji.

Wymagane tytuły i uprawnienia:

  • ukończone studia stomatologiczne,
  • prawo do wykonywania zawodu,
  • wpis do Centralnego Rejestru Lekarzy RP,

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
wpisując w temacie wiadomości
PRACA-
PORADNIA PERIODONTOLOGII

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

         Informujemy, że aplikując na powyższe stanowisko zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez SCK UM w Lublinie danych osobowych zawartych w Państwa zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w tym ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa). Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobie, prosimy nie zamieszczać ich w swoich dokumentach rekrutacyjnych. Państwa zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W rezultacie wprowadzenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w krajach Unii Europejskiej w dniu 25.05.2018, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną SCK UM w Lublinie, dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Strona 9 z 12

Dane adresowe

cooltext116651227413685

contact us2

Rejestracja

81 502 17 17

Przydatne adresyFree Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
 

akademiki

nfz logo

mz new

 

Kor300x250

zarzadzenie
przetargi
archiwum

Archiwum

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com