81 528 79 79
81 747 02 84 
 
81 528 79 05
Rejestracja ul. Karmelicka 7
Rejestracja ul. Lubartowska 58  
     
     
Portiernia
 
     
 
Administracja
Dyrektor SCK UM dr hab. n. med. Elżbieta Pels
Sekretariat
 

81 528 79 00
81 528 79 07
81 528 79 06
81 528 79 08
81 528 79 09
81 528 79 48
81 528 79 16  

Sekretariat fax
 
Pielęgniarka Przełożona
 
Księgowość
 
Kadry i Płace
 
Zamówienia Publiczne
 
Obsługa administracyjna
 
 
Poradnia Stomatologii Wieku Rozwojowego
Kierownik Poradni prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik – Błaszczak
Sekretariat Poradni  

81 532 06 19
81 532 06 19
81 534 96 37
81 534 96 36
81 532 50 75
81 532 50 74  

Sekretariat Poradni fax  
Pokój Lekarzy  
Sala kliniczna Nr 1  
Sala kliniczna Nr 2  
Sala kliniczna Nr 3  
 
Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Kierownik Poradni dr hab. n. med. Barbara Tymczyna
Sekretariat Poradni  

81 528 79 20
81 528 79 21
81 528 79 22
81 528 79 26
81 528 79 25
81 528 79 28
81 528 79 24
81 528 79 24
81 528 79 13
81 528 79 14
81 528 79 27

Sekretariat Poradni fax  
Pokój Lekarski  
Dyżurka Pielęgniarek  
Pielęgniarka Koordynująca  
Sala kliniczna Nr 20  
Sala kliniczna Nr 1  
Sala kliniczna Nr 2  
Sala kliniczna Nr 3  
Sala kliniczna Nr 4  
Sala kliniczna Nr 5  
 
   
Poradnia Periodontologii
Kierownik Poradni prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk
Sekretariat Poradni   81 528 79 11
81 528 79 12
81 528 79 19
Pokój Lekarski  
Sala Kliniczna  
   
Poradnia Ortopedii Szczękowej
p.o. Kierownika Poradni dr n. med. Izabella Dunin – Wilczyńska
Sekretariat  

81 528 79 40
81 528 79 42
81 528 79 47
81 528 79 43
81 528 79 45
81 528 79 49

Pokój Adiunktów  
Pracownia Techniczna  
Gabinet lekarski dla dzieci trudnych  
Sala Kliniczna – Dyżurka Pielęgniarek  
Poradnia Wad Rozwojowych Twarzoczaszki – Sala Kliniczna  
   
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
Kierownik Poradni dr hab. n. med. Janusz Borowicz
Sekretariat Poradni  

81 528 79 30
81 528 79 33
81 528 79 35
81 528 79 36
81 528 79 39

Pokój Lekarski  
Dyżurka Pielęgniarek  
Pracownia Techników Stomatologicznych  
Sala Kliniczna  
   
Poradnia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
p.o. Kierownika Poradni dr n. med. Jacek Szkutnik

Sekretariat

Zapisy na wizytę do poradni

 

81 528 79 32

81 528 79 39

   
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii
Kierownik Poradni prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama
Sekretariat Poradni  

81 528 79 50
81 528 79 51
81 528 79 55
81 528 79 52
81 528 79 59
81 528 79 59
81 528 79 58

Sekretariat Poradni fax  
Pokój Lekarski  
Pokój Lekarski  
Sala Kliniczna nr 1  
Sala Kliniczna nr 2  
Sterylizacja  
   
Pracownia Diagnostyki Obrazowej
Kierownik Pracowni prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska

Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej

 

81 528 79 70
81 528 79 73
81 528 79 74
81 528 79 77

Pracownia Radiografii Cyfrowej

 

Gabinet z-cy Kierownika Pracowni

 
Pracownia RTG w Zespole Poradni Stomatologicznych I  
   
   

ul. Lubartowska 58

   
   
    wewnętrzny
NUMERY – CENTRALA   81 747 02 84
81 747 35 20
   
   81 747 00 89
   
Rejestracja      20
Administracja      33
Zapisy na zabiegi w znieczuleniu ogólnym    81 528 79 50
   
    512 919 090
   
Poradni Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej
p.o. Kierownika dr n. med. Beata Petkowicz
Sekretariat     81 747 35 20 27
Sala przyjęć     81 747 35 20 31
   
RTG pracownia     81 747 02 22 21
Pracownia RTG w Zespole Poradni Stomatologicznych II     81 747 02 28 22
   
Zachowawcza gab. Nr 6     81 747 35 20 23
Gab. Nr 7     81 747 35 20 28
Gab. Nr 1     81 747 35 20 30
Gab. Nr 4     81 747 35 20 32
   
Sala znieczuleń ogólnych     81 747 35 20 24
Chirurgia     81 747 35 20 25
Chirurgia pokój lekarski     81 747 35 20 26
   
Ortodoncja     81 747 35 20 34