Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zwane dalej „Centrum" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorstwem, o statusie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonym przez Rektora Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (Uchwała Nr CXXIV/2007 Senatu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie z dnia 28 marca 2007 roku).

§ 2

Centrum działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654);
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.);
  3. Statutu nadanego przez Rektora Akademii Medycznej
  4. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 417);
  5. i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

  1. Centrum wpisane jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod nr 000000021473.
  2. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.09.2007 r., Centrum zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000287877.

 

Pełna wersja Regulaminu Organizacyjnego do pobrania w załącznikach:

 

Dane adresowe

cooltext116651227413685

contact us2

Rejestracja

81 502 17 17

Przydatne adresyFree Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
 

akademiki

nfz logo

mz new

 

Kor300x250

zarzadzenie
przetargi
archiwum

Archiwum

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com